ITANGAZO : INKUKA Y’IMISA YO GUKENGURUKA

Bakunzi b’Umukama Yezu Kristu, twashaka kubamenyesha ko kuri uwu wa gatandatutu 10/9/2022 isaha ya gatatu n’igice( 9h30) mu kigo ca Foyer de Charité y’i Bujumbura ko hazosomwa Inkuka y’imisa   yo gukengurukira Imana ku bantu bakize mu ndwi yahariwe kumenyesha Inkuru Nziza yabaye mu kwezi kw’indwi 2022. Isaha zitatu (9h) n'umwanya wo gushinga intahe ku bantu Yezu yakijije (les témoignages).

Mukaba muzoshobora kuyikurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi z’ikigo ca Foyer de Charité.

Ajouter un commentaire

Restricted HTML

  • Vous pouvez aligner les images (data-align="center"), mais également les vidéos, citations, etc.
  • Vous pouvez légender les images (data-align="center"), mais également les vidéos, citations, etc.